Ahaddaf Quartet

Ahaddaf Quartet

Roots & routes

The members of The Ahaddaf Quartet have their roots in Morocco, Italy, France and USA but discovered their musical route in The Netherlands. The alchemy of ud and double bass, intertwined with percussion and piano, has become their unique trademark. On stage and CD (Nasim Al Andalous-2012, Spoken soul- 2014) the band creates an evocative blend of Arabic-Andalusian tradition with jazz and Latin influences. The result is a virtuoso rendezvous of catchy melodies, striking themes and enchanting solos.

Line-up

  • Mohamed Ahaddaf- ud
  • Matt Adomeit- double-bass
  • Francesco Bongiorno- percussion
  • Avishai Darash- piano

Roots & routes

De roots van het Ahaddaf Kwartet liggen in Marokko, Italië, Frankrijk en de VS maar Nederland is het land waar ze hun muzikale weg hebben ontdekt. De alchemie van oud en contrabas, vervlochten met percussie en piano, werd hun unieke handelsmerk. Op het toneel en CD (Nasim Al Andalous-2012, Spoken soul- 2014) creëert de groep een indringende melange van Arabisch-/Andalusische tradities gecombineerd met jazz - en Latin invloeden. Het resultaat is een virtuoos rendez-vous van pakkende melodieën, opvallende thema’s en betoverende solo’s.

Bezetting

  • Mohamed Ahaddaf- oud
  • Matt Adomeit- contrabas
  • Francesco Bongiorno- percussie
  • Avishai Darash- piano

©2018 

Log in with your credentials

Forgot your details?